Изложение на климатици в Mr Bricolage съвместно с LG Bulgaria