Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ " СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "

Работим в сътрудничество със СУ по отношение на периодична доставка, монтаж (включва окабеляването и тръбните връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична  техника за нуждите  на СУ «Св. Климент Охридски. Поръчката е в процес на изпълнение.