Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Първа Инвестиционна Банка АД

Наш клиент за монтаж на климатични системи и климатици е Първа Инвестиционна Банка АД. Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993 г. От 28.02.2008 г. Банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007 г. Банката притежава универсална банкова лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник. В K&B Клима сме горди да работим заедно с клиент като Първа Инвестиционна Банка АД по техни проеки за климатицационни системи монтаж на климатици и оборудване за климатизация.