Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

С удоволствие бихме искали да Ви съобщим , че бяхме избрани за Изпълнител като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Доставка и монтаж на климатици сплит система за нуждите на РУ "СО" и ЦУ на НОИ на територията на страната. Възложител е Национален Осигурителен Институт.