Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В своята дългогодишна дейност " К и Б Клима " ЕООД има сключени и изпълнени договори с Министерство на вътрешните работи относно възлагане на обществени поръчки с предмет доставка, монтаж и гаранционно поддържане на климатици.