Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ "

" К и Б Клима " ЕООД - Изпълнител на обществена поръчка с предмет : „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатизатори в обектите на ДП “РВД”.