Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

A

LG ARUM120LTE5

LG ARUM100LTE5

LG ARUM080LTE5 MULTI V 5

UJ30/UU30W

LG UM42R/UU42WR

Подов климатик LG CQ09/UU09W

Подов климатик LG CQ09/UU09W

Климатик CM24/UU24W

AF-48H - не е наличен

ARNH10GK2A2 / ARUN100LSS0-Термопомпа въздух вода(Хидромодул + външно тяло VRV)

Страници